Neon Park

Åsikter om Nobelpristagaren i litteratur

Recommended Posts

On 2018-04-15 at 09:50, calle_jr said:

Att en och annan ledamot då och då befinns sinnessjuk är bara ett sundhetstecken.
Tolstoj, Hemingway, Tchaikovsky, Berlioz med flera var inte heller helt mentalt stabila enligt allmän måttstock.
Jag tror det finns en avsevärt stark koppling mellan kreativitet och mentalsjukdom.


Nu har JCA, alias Katarina Frostenmannen, alias Den 19:e Ledamoten, fått en hovrättsdom.
Horace Engdahl har farit iväg ganska långt ut i världsrymden. Han är nu på en helt annan planet. Anders Olsson menade att "vi har inte varit tillräckligt vaksamma" :D I själva verket har de varit det diametralt motsatta, de har inte sett ens det alla andra har sett fastän de har varit intimt inblandade under flera decennier. När akademien bjuder in kungahus, toppolitiker, biskopar, kulturelit och andra högdjur till någon sammankomst så har Frostenmannen stått där och hälsat dem välkomna, som en slags 19:e ledamot...

 

Wiman kan forsätta vältra sig i smaskigheter, detta spektakel lär inte avstanna i närtid.

 

Lena Andersson formulerade sig träffsäkert; "Det gör inte så mycket om Nobelpriset försvinner, det är ändå inte sunt med VM i litteratur. Jag tror däremot det är bra att Akademin finns kvar så att det finns någonstans att ta vägen för udda figurer".
 

Bildresultat för lena andersson

Bild: DN

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man kan väl skapa ett nät forum för dom istället. Det Horace sa senast i det dom tog upp i Nyheterna nu ikväll var det väl... Det var ju bara för att hans polare inte skulle känna sig så ensam där han befinner sig nu... Jojo... Lycka till! Problemet var bara att han uttalade sig rakt ut i media.. Är ju som att tro lite för mycket på sig själv... Media är ju liksom inte nån man kan säga något sådant till.. Det lär dom väl tjöta om nu i all evighet kan tänkas... Bara en vild gissning :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Hifi_Perrra said:

Det var ju bara för att hans polare inte skulle känna sig så ensam där han befinner sig nu...

 

Klar JAC måste dela med sig av rampljuset! ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, JWE said:

 

Klar JAC måste dela med sig av rampljuset! ;)

Förtydliga gärna Tack! :)

 

Jag följer bara nyhetsblaskornas skriverier... Böcker osv... Det är främmande för mig. 

 

Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, calle_jr said:

Det gör inte så mycket om Nobelpriset försvinner, det är ändå inte sunt med VM i litteratur.

Nobelpriset ges ut av Nobelstiftelsen. Svenska Akademin har haft förtroendet att utse pristagarna. Eftersom deras förtroende är bortblåst får man välja en annan kommitté. Lätt som en plätt.

 

Akademin är väl snarare ett bevis på att inga träd växer till himlen. Att bevara en institution enbart av det skäl att den är gammal är ett tvivelaktigt skäl. Dessutom skyddas den och ägs av en lika insnöad institution.

 

Tänk om - Gör om - Gör rätt. Kungen bör följa sitt eget mott, "För Sverige i tiden". Det har snarare blivit i "dåtiden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns många akademier med ursprung i upplysningstidens anda av ifrågasättande av gällande ordningar och med inriktning på vetenskap, konst, litteratur, musik etc....

Grundtanken var att låta det mänskliga förnuftet skulle stå i centrum och tanken att varje människa var kapabel att tänka själv och självständigt och uppmuntra till fördjupning av lärande, kunskap och bildning. Svenska Akademin ej undantagen. De uppgifter som står i centrum i dagens mediadebatt är att nominera Nobelpriset i litteratur och att understödja suspekta källarklubbar, som serverar vin och där det kladdas på kvinnor. Vidare att gynna konservativa ledamöter med lägenheter och feta arvoden. Men det finns så mycket mer som SA bidrar till för att bl.a. främja författarskap och språkvetenskap med stipendier och priser och understödjande språklig verksamhet som SAOB och SAOL. Den senare en handbok för alla som gillar kalenderbitning. 

Den svenska opinionsbildningen har en förmåga att gå i en riktning i taget och därför finns det fog för att framföra även avvikande och ifrågasättande ståndpunkter även om jag inte gillar dem eller tycker att de är fel. Därmed inget försvar för trakasserier i vilken form de än må vara, det är förkastligt. Men att ifrågasätta alla möjliga ismer, måste ligga i upplysningstidens anda. PK är ingen vetenskap höjd över andra, tvärt om ett flockbeteende vi människor ibland oreflekterat ägnar oss åt.

Däremot kanske allt behöver reformeras för att tanken och oberoendet måste klarna och gå mot mer objektivitet. 

Nu får jag väl på skallen!?:39::D

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, calm said:

Den svenska opinionsbildningen har en förmåga att gå i en riktning i taget

Den kan nog gå i flera riktningar, men först får ju skiten serveras så man kan välja riktning.

 

Det är som du skriver inte fel med akademier i sig. Vetenskapsakademin har ju den goda seden att de ser över sina stadgar vart 5:e år och om jag minns rätt gör även Nobelstiftelsen något motsvarande. De har också en större öppenhet. Då blir det inga drev. Men att använda statuter från 1700-talet som en förevändning att inte göra något är inte ok, tycker jag. Man skall vårda sin historia och sitt ursprung men det finns en gräns när denna hör hemma i historieböcker och på muséum. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Bebop said:

Den kan nog gå i flera riktningar, men först får ju skiten serveras så man kan välja riktning.

 

Det är som du skriver inte fel med akademier i sig. Vetenskapsakademin har ju den goda seden att de ser över sina stadgar vart 5:e år och om jag minns rätt gör även Nobelstiftelsen något motsvarande. De har också en större öppenhet. Då blir det inga drev. Men att använda statuter från 1700-talet som en förevändning att inte göra något är inte ok, tycker jag. Man skall vårda sin historia och sitt ursprung men det finns en gräns när denna hör hemma i historieböcker och på muséum. 

 

 

Jag tycker att man skall ha institutioner som är konstanta över tiden och det är just avsikten med sådana institutioner där någon avsätter tillgångar för att tjäna visst syfte. Stiftelser ägs inte av någon person utan ägs av sitt ändamål och förvaltas av människor av kött och blod, med de sju dödssynderna som risker. En stiftelses stadgar eller ändamål kan bara ändras under vissa mycket restriktiva lagregler. En sk permutation kan ske endast om ändamålet inte kan fullföljas enligt stiftelsen ändamål enligt stiftelseurkunden. Man kan knappast skriva om Nobels testamente som är grunden för Nobelstiftelsen och där Alfred Nobel förmögenhet förvaltas. Man kan inte tillföra nytt kapital, därav är ekonomipriset instiftat till Alfred Nobels minne och inte med samma status som övriga. Däremot kan arbetssätt och arbetsform ändras genom styrelsen vilket är en helt annan sak, eftersom det inte påverkar ändamålet.

 

Kungliga sällskap eller akademier är en form som är mer diffus till sin juridiska natur och instiftade av vanligen Gustav III. Med ett ursprungligt bestämt ändamål. Nuvarande kungen har därmed tolkats så att han äger rätt att ändra stadgarna men knappast för egen vinning utan just att ändamålet skall kunna vidmakthållas. Arbetsformerna är mer fria, men inval, mandattider etc följer stadgarna. 

Monarkin som styrelseform gör att kungen eller hans arvingar hänger på grundlagsenlig makt att kunna röstas bort med två beslut med mellanliggande val och är sannolikt den institution som överlevt längst trots den kritik som riktats mot kungahuset för dess leverne under tidernas förlopp. Men det förändrar inte monarkin som styrelseform eller kungens ställning som statschef. Sedan kan man ha olika uppfattning om monarkin, men den skapar en form av stabilitet över tid. Tänk om SvD, DN, Expressen och Aftonbladet skulle tillåtas ha inflytande genom journalisternas tyckande. Känns stabilt? Apropå de sju dödssynderna som säljer lösnummer.:D:)

 

Calm

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, calm said:

Men det förändrar inte monarkin som styrelseform eller kungens ställning som statschef.

Nej, skylten är densamma, men dess innehåll är inte samma som på Gustav den III's tid (som väl är). Det senaste ändringen är väl att tronarvingen alltid är det förstfödde oavsett kön plus "ofrälse" maka kan erhålla prinstitel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, calm said:

Den svenska opinionsbildningen har en förmåga att gå i en riktning i taget och därför finns det fog för att framföra även avvikande och ifrågasättande ståndpunkter även om jag inte gillar dem eller tycker att de är fel. Därmed inget försvar för trakasserier i vilken form de än må vara, det är förkastligt. Men att ifrågasätta alla möjliga ismer, måste ligga i upplysningstidens anda. PK är ingen vetenskap höjd över andra, tvärt om ett flockbeteende vi människor ibland oreflekterat ägnar oss åt.

Däremot kanske allt behöver reformeras för att tanken och oberoendet måste klarna och gå mot mer objektivitet. 

:app:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

För att ge lite balans till debatten om Svenska Akademin kan man titta lite på en annan akademi som mer kanske omfattar det vi alla gillar nämligen MUSIK!

 

http://www.musikaliskaakademien.se/verksamhet.verksamheten.html

 

Har själv bevistat några av deras evenemang och mycket trevliga och lärorika. Tittar på deras ledamöter och styrelse så hittar man många namnkunniga musiker och musikpedagoger som är verksamma bl.a. på Kgl. Musikaliska Högskolan. Dessutom är det verksamma musiker som tex. prof. Joakim Milder en gudabenådad saxofonist eller Nisse Landgren trombonist. 

 

Intressant hemsida som jag tycker belyser deras verksamhet öppet och klart.

 

Calm 

Edited by calm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now