Jump to content

Recommended Posts

12 minutes ago, Bebop said:

I Montreal hängde elkablarna fritt i bjälklaget där man borrat hål i bjälkarna och trätt igenom kablarna. Alla ledare hade samma färg (grå) och den kabel som blev över hade man nystat ihop till ett skatbo och hängt i en krok innan skåpet för huvudsäkringen. I det avseendet är jag inte impad av den "fria världen".

Nu fick du lite smisk...:black:

Nordamerikansk elstandard är inte mycket att komma med de har rätt märkliga sätt att installera.

Jag har varit i Polen, Ungern, Ryssland och jobbat, byggt utrustningar till USA, Israel, Ungern, installerat utrustningar ifrån Italien, Spanien, England mm. och vill säga att vår elstandard och hur jobben utförs i Sverige är långt mycket bättre än vad jag upplevt utomlands och ja mycket av detta är på grund av vårt regelverk. Elkvaliten i Sverige får nog även anses som väldigt bra jämfört med många andra länder.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 510
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hej Jag tycker att detta forum har en ovanlig möjlighet att vara ett föredöme gällande att ordna ”välljud” i hifi-utrustning utan att skapa ”elektriska farligheter”    Att jag ansköt mi

Faran över   När jag gjorde fler mätningar på fler faser, upptäckte jag en liten batterisymbol, typ ett bilbatteri på multimeterns display  Svagt batteri eller? Iväg till närmaste ICA-butik för att in

Här är en pdf-version av artikeln för den som vill läsa offline eller på papper eller göra egna anteckningar;   Det smutsiga nätet i pdf-format

Posted Images

7 minutes ago, Bebop said:

Nu fick du lite smisk...:black:

Det finns väldigt mycket annat som också är farligt, men helt oreglerat och det säger sig självt att allt som är farligt inte går att reglera. Jag har läst ett flertal av elsäkerhetsverkets (vinklade) rapporter om elolyckor och även om man läser dem med lagstiftarens och branschens glasögon på är det uppenbart att det inte är hempulade installationer i hemmen som är den stora (om ens någon) bov i dramat. Jag är fortfarande övertygad om att om en större del av enklare installationsarbete flyttades till den lagliga sidan så skulle man få en respekt och acceptans för att undvika det verkligt farliga.

Jag vill inte göra denna tråd till en diskussion om regelverkets vara eller inte vara så jag släpper detta nu. För den som verkligen vill diskutera ämnet finns det ett stort hempularforum på nätet där detta ämne verkligen väcker heta känslor :)

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Taxmannen said:

Det finns väldigt mycket annat som också är farligt, men helt oreglerat och det säger sig självt att allt som är farligt inte går att reglera. Jag har läst ett flertal av elsäkerhetsverkets (vinklade) rapporter om elolyckor och även om man läser dem med lagstiftarens och branschens glasögon på är det uppenbart att det inte är hempulade installationer i hemmen som är den stora (om ens någon) bov i dramat. Jag är fortfarande övertygad om att om en större del av enklare installationsarbete flyttades till den lagliga sidan så skulle man få en respekt och acceptans för att undvika det verkligt farliga.

Ni skapar jobb åt oss riktiga elektriker om inte annat! :D :thumbsup:

Kommer alltid att tänka på denna video när detta ämne är uppe:

 

Link to post
Share on other sites
On 2016-10-02 at 07:54, calle_jr said:

Finns det någon fördel med switchade nätdelar/förstärkare ur ljudsynpunkt?

Missade detta inlägg när det begav sig men kan svara lite på detta. Här är 2 exempel på fördelar ur audiosynpunkt.

1. Reglering av utspänning, jag har aldrig sett en switchad omvandlare där utspänningen inte regleras och 100Hz ripplet minskats till ett i princip 0. En trafo ger ju olika utspänning beroende på lasttuttag så man säga att regleras på 2 nivåer. Så man slipper det fula 100Hz ripplet som bilden på sid 10 även för höga effektuttag.

2. Reglering av inström, som jag beskrev innan om man reglerar AC inströmmen så beter sig omvandlaren resistivt vilket gör att om man är orolig för förimpedansen som det kallas i tråden tillsammans med strömuttaget förstör inspänningen så bör man satsa på apparater med reglerad inström. Eftersom strömmen då blir sinusformad och i fas med inspänningen kommer inte påverka kvaliten på inspänningen. Effektuttaget blir också konstant på 100Hz perioder och inte pulsat mot en kontinuerlig.  Är man nyfiken kan man kolla in "Power Factor" på wikipedia.

Sen kan man tänka sig mängder av andra fördelar relaterat till anpassningsbarhet efter applikation,styrning, säkerhet, vikt osv. Den fördelarna  jag kan komma på för konventionella nätagg är att man slipper hantera switchbruset, samt att kunskapsnivån och utvecklingskostnaden för att bygga ett konventionellt nätagg är mycket lägre.

Link to post
Share on other sites
On 2017-07-17 at 21:11, Taxmannen said:

Med all respekt (och nu lär jag väl få pisk :D), vill jag nog påstå att regelverket inte alls är till för att skydda liv utan att det i första hand handlar om att skydda ett skrå. Det är ju inte direkt så att lekmän skadar sig i horder där det är tillåtet att hempula under eget ansvar - vilket gäller större delen av den fria världen ;)

Jag är väldigt kluven till de regler och förordningar som vi har och visst gror ibland misstanken om att många av dem bara finns för att "skydda ett skrå". Att jag inte får installera/byta serviskabel utan behörighet, det kan jag köpa, men att jag inte får utöka befintlig installation på "min sida" av centralen, eller ens byta ut en automatsäkring mot en så kallad klangmodul, det stör mig något. Det är ju en avsäkrad installation som oftast är försedd med tydlig, lättåtkomlig och allpolig huvudbrytare i centralen.
Självklart bör man ha s.k. "nödig kännedom" för att ge sig på den här typen av jobb, men det är inte konstigare än att man tillåts skruva med bromsarna på sin bil utan några som helst krav på utbildning/behörighet. 

Trots att de flesta installatörerna har någon form av behörighet är det tyvärr alldeles för många av branschens s.k. proffs som inte är uppdaterade på den moderna tekniken och på de krav som dagens installationer ställer. Belysning och vägguttag fixar de nog (med mer eller mindre estetiskt godtagbart resultat), men sen räcker inte alltid kunskapen till längre.
Man kan definitivt inte lita på att jobbet är korrekt utfört bara för att en behörig installatör har gjort det. 
Jag tar ett exempel:
I föreningen där jag bor har man nyligen installerat frekvensomriktare motorer till värmepumpar och ventilationsfläktar. Misstänksam som jag är var jag ju tvungen att kontrollera installationen. Som jag misstänkte, ingen av omriktarna var korrekt installerad. Fel kabeltyp mellan omriktare och motor och inga EMC-förskruvningar någonstans trots att både omriktarens installationsmanual och allmän EMC-praxis föreskriver detta.
Den stackars installatören förstod inte ens vad jag pratade om och han försvarade sig med att han aldrig fått någon utbildning på EMC. Det slutade med att installationen fick göras om.
Enligt tidningen "Elinstallatören" #9 - 2016 hade 70% av de omriktar-installationer som elsäkerhetsverket granskade under 2015 stora brister. Det var 39 slumpmässiga installationer som kontrollerades och hela 27 av dem hade någon form av EMC-problem. Orsaken var så gott som alltid att installatören hade gjort något fel.
Artikeln finns att läsa i sin helhet här: Läs mig!

Meningen med detta inlägg är inte att kritisera en specifik yrkesgrupp utan att belysa det faktum att även proffsen gör allvarliga fel. Jag som amatör hade t.o.m. lyckats bättre än den aktuella installatören i detta fallet, men jag får nog inte ens lyfta av locket till centralen.

 

/PEO

Link to post
Share on other sites

Jag lovade egentligen att inte skriva mer om detta, men inlägget från @Peo triggade mig ;)

Den som är intresserad kan läsa elsäkerhetsverkets nya handbok (finns som pdf här) om de nya reglerna som trädde kraft den 1/7. Det här stycket är intressant:

6.3.2 En anläggningsinnehavare ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

Det innebär att anläggningsinnehavaren inte får anlita någon annan än ett elinstallationsföretag för att utföra de aktuella arbetena. 

Någon som funderar på elsäkerhetsverkets tolkning innebär? Jo, det innebär att jag (som anläggningsägare) inte ens får ta hjälp av @JWE eller @octavia rs "på oväntat besök" med att installera en klangmodul. Ni får, trots behörighet, inte heller jobba på er egen anläggning :dry:

Link to post
Share on other sites

Problemet är väl de som tror sig ha kännedom och sen att de visar sig att de blivit fel och de inte visste vad de gjorde.

Var ska man dra gränsen, förr fick man ju göra vissa saker under nödig kännedom men de finns inte idag.

Just den biten med att vi som har behörighet inte får göra något på egen anläggning har jag inte satt mig in i då jag läst någonstans att vi fortfarande fick det men de kan ju vara fel.

Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Taxmannen said:

6.3.2 En anläggningsinnehavare ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

Det innebär att anläggningsinnehavaren inte får anlita någon annan än ett elinstallationsföretag för att utföra de aktuella arbetena. 

1.2.3
Alla personer som utför elinstallationsarbete måste antingen ha en auktorisation som elinstallatör eller ingå i ett företags egenkontrollprogram. Det innebär att det bara är auktoriserade elinstallatörer som får utföra elinstallationsarbete privat, alltså sådana arbeten där den som utför arbetet inte gör det på uppdrag av ett elinstallationsföretag.

När en auktoriserad elinstallatör arbetar inom ett egenkontrollprogram är det egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som personen får utföra för företagets räkning.


Min tolkning: Sker arbetet privat d.v.s. utanför företaget är det fortfarande helt ok att jag sätter in en klangmodul.

Link to post
Share on other sites

Såhär skriver de på Elsäkerhetsverkets hemsida och jag antar att det gäller även nu efter 1/7

"Får jag, som har en auktorisation som elinstallatör, göra elinstallationer i min bostad
eller hjälpa släktingar?

Svar:

Så länge det inte sker yrkesmässigt får du utföra elinstallationsarbeten som omfattas av din auktorisation"

 

Link to post
Share on other sites

Vad då yrkesmässigt? Att svartarbete inte är ok vet ju alla, men det är en fråga för skattemyndigheten och ev polisen, inte ESV.

Jag tycker fortfarande att skrivningen om vem jag som anläggningsäggare får anlita pekar på att det inte är ok att anlita någon annan än ett elinstallationsföretag.

Link to post
Share on other sites
On 2017-07-18 at 10:02, tek said:

Missade detta inlägg när det begav sig men kan svara lite på detta. Här är 2 exempel på fördelar ur audiosynpunkt.

1. Reglering av utspänning, jag har aldrig sett en switchad omvandlare där utspänningen inte regleras och 100Hz ripplet minskats till ett i princip 0. En trafo ger ju olika utspänning beroende på lasttuttag så man säga att regleras på 2 nivåer. Så man slipper det fula 100Hz ripplet som bilden på sid 10 även för höga effektuttag.

2. Reglering av inström, som jag beskrev innan om man reglerar AC inströmmen så beter sig omvandlaren resistivt vilket gör att om man är orolig för förimpedansen som det kallas i tråden tillsammans med strömuttaget förstör inspänningen så bör man satsa på apparater med reglerad inström. Eftersom strömmen då blir sinusformad och i fas med inspänningen kommer inte påverka kvaliten på inspänningen. Effektuttaget blir också konstant på 100Hz perioder och inte pulsat mot en kontinuerlig.  Är man nyfiken kan man kolla in "Power Factor" på wikipedia.

Sen kan man tänka sig mängder av andra fördelar relaterat till anpassningsbarhet efter applikation,styrning, säkerhet, vikt osv. Den fördelarna  jag kan komma på för konventionella nätagg är att man slipper hantera switchbruset, samt att kunskapsnivån och utvecklingskostnaden för att bygga ett konventionellt nätagg är mycket lägre.

På ett utländsk forum har det rått stor förvirring inför lanseringen av en ny strömenhet från SOtM kallad SPS-500. Switchad eller linjär? Enligt företaget själva är det en hybrid med det bästa från två världar: 

The sPS-500 is not the linear type power supply, but we applied the linear regulator circuit for some part, and designed to perform the better audio performance with the special power circuit and the noise reduction technology which we've designed by ourselves for a long based on own technology. The sPS-500 converts ac power to dc power and then convert this dc power to the desired output voltage, it means the sPS-500 use two stage power conversion circuits. In the second stage, we designed the special noise reduction feature for the noise made from the connected device, no other audio power supply has this feature and the design in the market. And the sPS-500 use the high end audio components and the high end output connector and so on, we've been spending so many times and effort to build the good quality power supply over the price range. we hope people not judge the product by linear or switching ps, we hope people can judge the audio product by sound, this is how the sPS-500 is now available."

Någon som läst om/testat en liknande konstruktion?

Edited by bigblue
stavning
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Taxmannen said:

Vad då yrkesmässigt? Att svartarbete inte är ok vet ju alla, men det är en fråga för skattemyndigheten och ev polisen, inte ESV.

Jag tycker fortfarande att skrivningen om vem jag som anläggningsäggare får anlita pekar på att det inte är ok att anlita någon annan än ett elinstallationsföretag.

Yrkesmässigt = Kund anlitar företag i ESV's mening. Är du anlitad hos kund som enskild näringsidkare räknas du som ett företag precis som för mig som har AB.
Före 1/7 hade du egentligen samma ansvar att se till att arbeten i din elektriska anläggning utfördes av/eller under insyn av en behörig elinstallatör.

Egentligen är det inte mycket som har ändrats med de nya reglerna, bara en del förtydligande på vad icke behöriga får göra och icke göra. Och att ledningen i företaget har ett större ansvar om det skulle ske någonting, inte den auktoriserade installatören (den nya termen för behörig installatör) privat. Mer jobb för företaget eller ytterligare en timme att fakturera, det beror på hur man ser på saken. ;) 

Ett bra exempel: Förläggning av 230v värmekabel. 
Förut var det en riktig gråzon om den fick förläggas av andra än elinstallatörer, idag står det tydligt att icke auktoriserad inte får förlägga värmekabel om nominella spänningen är över 50v.
Själv vägrar jag installera redan förlagd värmekabel, jobbet kan säkert vara bra utfört men om det skulle ske någonting är det jag som installatör som har ansvaret. Dels om det skulle bli skada på person/egendom eller ett garantiärende. T.ex. T2 golvvärmesystem ger 12 års garanti (20 år om du är certifierad installatör hos dem) om det är en elinstallatör som har gjort och dokumenterat jobbet.

Nu är ju inte jag en paragrafryttare än när det kommer till mina egna installationer, men såhär ser verkligheten ut. Regler finns där av en anledning annars hade det sett ut som i det @octavia rs länkade ovan. :mm:

Edited by JWE
Link to post
Share on other sites

Jag tror också en faktor är att det blir lite svårt att reda ut gråzonerna om det skulle bli ett försäkringsärende. Rätt eller fel installerat, så tar ju försäkringsbolaget (försäkringstagarna) smällen om det är utfört av en elfirma. Det blir många gånger kategoriska bedömningar, men som i det stora hela kanske är bättre ändå?
Försäkringsbolaget vill väl inte avgöra om man är skickad att utföra ett sådan jobb eller ej, och de kan ju inte heller avgöra om den auktoriserade elektrikern gjorde jobbet före eller efter en flaska whisky.

 

Link to post
Share on other sites
4 hours ago, bigblue said:

På ett utländsk forum har det rått stor förvirring inför lanseringen av en ny strömenhet från SOtM kallad SPS-500. Switchad eller linjär? Enligt företaget själva är det en hybrid med det bästa från två världar: 

The sPS-500 is not the linear type power supply, but we applied the linear regulator circuit for some part, and designed to perform the better audio performance with the special power circuit and the noise reduction technology which we've designed by ourselves for a long based on own technology. The sPS-500 converts ac power to dc power and then convert this dc power to the desired output voltage, it means the sPS-500 use two stage power conversion circuits. In the second stage, we designed the special noise reduction feature for the noise made from the connected device, no other audio power supply has this feature and the design in the market. And the sPS-500 use the high end audio components and the high end output connector and so on, we've been spending so many times and effort to build the good quality power supply over the price range. we hope people not judge the product by linear or switching ps, we hope people can judge the audio product by sound, this is how the sPS-500 is now available."

Någon som läst om/testat en liknande konstruktion?

Det är lite otydligt beskrivet, men ska jag gissa så låter som en vanlig enstegs acdc i grunden som exempelvis en flyback och därefter linjärregulator på utspänningen. Precis som en av mina hörlursförstärkare :).

 

Link to post
Share on other sites

Enligt SOtM är det de ljudmässiga egenskaperna som ligger bakom valet av konstruktion (föga förvånande påstående). Men, finns det andra tänkbara orsaker att använda denna något udda lösning? Är det likvärdig SQ som en linjär strömenhet men till ett lägre pris för att producera? Eller är det helt enkelt "det bästa av två världar"?

Link to post
Share on other sites

SPS-500 har tydligen en teknik som tar hand om störningar som kommer från den anslutna enheten, som enl Sotm ingen annan strömenhet har på marknaden. Tidiga lyssningsintryck för SPS-500 från användare är positiva, där den låter t.o.m. bättre än en batteridriven strömenhet.

Link to post
Share on other sites
On ‎2017‎-‎07‎-‎17 at 22:46, octavia rs said:

Nordamerikansk elstandard är inte mycket att komma med de har rätt märkliga sätt att installera.

Vilket väl bevisas av denna bild som jag tog mitt i Boston city 2007.

Amerikanskt elsystem.jpg

Hittade även denna bland mina bilder. Det är inte min bild men den skall vara tagen i Chicago i någon förort.

elnätchicago.jpg

Link to post
Share on other sites

Det är ett märkligt förhållande, att trots att det mesta tycks vara förbjudet att installera för den som saknar behörighet eller inte är ett installationsföretag, så säljs installationsmaterial i mängder på byggvaruhus, internethandel etc. Jag tror knappast att de som har behörighet behöver använda sig av dessa inköpskanaler. Om det inte fanns en efterfrågan så skulle det aldrig vara lönsamt att ha dessa produkter i sortimentet. Det tycks inte bara vara en grå marknad utan en helsvart. Man kan undra hur detta tillåts, då det är uppenbart att det används otillåtet?

Calm

Link to post
Share on other sites

Det smutsiga nätet är en flertydig rubrik.

 

14 hours ago, JWE said:

Och att ledningen i företaget har ett större ansvar om det skulle ske någonting, inte den auktoriserade installatören (den nya termen för behörig installatör) privat.

Som firmatecknare får man alltså räkna med ett par volter i karriären.

 

Link to post
Share on other sites
4 hours ago, calm said:

Det är ett märkligt förhållande, att trots att det mesta tycks vara förbjudet att installera för den som saknar behörighet eller inte är ett installationsföretag, så säljs installationsmaterial i mängder på byggvaruhus, internethandel etc. Jag tror knappast att de som har behörighet behöver använda sig av dessa inköpskanaler. Om det inte fanns en efterfrågan så skulle det aldrig vara lönsamt att ha dessa produkter i sortimentet. Det tycks inte bara vara en grå marknad utan en helsvart. Man kan undra hur detta tillåts, då det är uppenbart att det används otillåtet?

Det handlar väl bland annat om den inre marknaden och dess fria rörlighet för varor och tjänster som jag antar skulle omöjliggöra ett förbud mot försäljning av installationsmateriel. Jag tror däremot att den flora av försäljningskanaler gjort mycket för att pressa priserna när och jag misstänker att många proffesionellta också handlar på t ex elbutik.se. I slutändan är det nog den oupplyste som accepterar materielpriser baserade på grossistprislistor som är den stora förloraren.

 

Link to post
Share on other sites

Är det bara det fasta nätet som räknas? Hur är det med t ex "apparater"? Byta sladd i våffeljärnet, dra ny internkabel i förstärkare, byta transformator, klamra upp en (godkänd) förlängningskabel längs med en spaljé till ett uterum...?

Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Taxmannen said:

Det handlar väl bland annat om den inre marknaden och dess fria rörlighet för varor och tjänster som jag antar skulle omöjliggöra ett förbud mot försäljning av installationsmateriel. Jag tror däremot att den flora av försäljningskanaler gjort mycket för att pressa priserna när och jag misstänker att många proffesionellta också handlar på t ex elbutik.se. I slutändan är det nog den oupplyste som accepterar materielpriser baserade på grossistprislistor som är den stora förloraren.

 

Jo prissidan är onekligen en aspekt i sammanhanget. Men jag tror ändå inte att den stora mängden av köpare är behöriga installatörer, utan glada amatörer. Skall en behörig installatör göra ett jobb vid sidan om så kanske det hamnar hos bygghandeln, men annars är det nog som du skriver påslag på grossitpriset  som gäller. Kanske ett skäl till att grå- och svartmarknaden växer och gör det självbyggarna är många trots att det finns ROT-avdrag.

Calm

Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, calm said:

Jo prissidan är onekligen en aspekt i sammanhanget. Men jag tror ändå inte att den stora mängden av köpare är behöriga installatörer, utan glada amatörer. Skall en behörig installatör göra ett jobb vid sidan om så kanske det hamnar hos bygghandeln, men annars är det nog som du skriver påslag på grossitpriset  som gäller. Kanske ett skäl till att grå- och svartmarknaden växer och gör det självbyggarna är många trots att det finns ROT-avdrag.

Åker man till bygghandeln så är det rätt uppenbart att det är många som utnyttjar den fria rörligheten av arbetskraft inom EU som handlar. Att ROT-avdraget har minskats i kombination med att många hantverkare är ointresserade av småjobb hos privatpersoner gör nog att många tar saken i egna händer.

---------------

Jag sommarjobbade för övrigt under några år med elinstallation på byggen av industrifastigheter under åttiotalet. Det var som allt annat tidpressat och jag har väldigt svårt att tro att det gjordes några större kontroller av mitt arbete - möjligen gjordes enstaka stickprov. Om det fungerade när strömmen slogs på så var nog sommarjobbarens jobb tillräckligt bra utfört :tv18:

Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Bebop said:

Är det bara det fasta nätet som räknas? Hur är det med t ex "apparater"? Byta sladd i våffeljärnet, dra ny internkabel i förstärkare, byta transformator, klamra upp en (godkänd) förlängningskabel längs med en spaljé till ett uterum...?

Våra regler gäller de fasta nätet men sen betyder det ju inte att du som lekman får göra vad som helst med "lösa" installationer........ du hamnar mer i en gråzon vad som är ok. Om du ska klamra upp en förlängningssladd måste den vara godkänd för fast förläggning och "får" du då göra denna installation om den är fastförlagd, idag är det i mångt och mycket tillverkaren som godkänner hur våra produkter få användas.

Sånt här kan diskuteras i oändlighet och vad som är rätt och fel de kan man vända och vrida på hur mycket som helst. Samma gäller ju materialet om du som privat person köpt det ja de blir ju upp till elektrikern att se vad de är kunden köpt och om de går att använda. De går ju kanske även tid åt att instruera vad som ska handlas och då kostar ju även detta pengar, man får material man kanske inte jobbat med och ibland tar de helt enkelt längre tid att installera.

Om inget annat så kan privatpersoner vara väldigt kreativa tex var jag i ett hus som en av industrierna jag jobbar på köpt där man nog haft lite elallergi och då tagit saken i egna händer. All flexslang innehöll EKLK (alu skärmad kabel) vilken man dragit i innan man putsade in dem i väggarna och vilket då resulterade i att man inte kunde dra ut dem. Alla dosor var inlindade i aluminiumfolie som var kopplad till jorden.....

Jag är ofta väldigt glad att köra 99% industri där kunderna i princip aldrig ifrågasätter, tid, material, kostnader osv så länge man håller produktionen igång och gör jobben på vettigt sätt och ställer upp när det krisar :)

 

Känns väl som vi kommit lite off-topic nu med denna diskussion om priser på material, vem som får göra vad osv osv vi kan nog enas om att vi aldrig kommer vara helt överens om detta ämne.

Edited by octavia rs
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Bebop said:

Hur är det med t ex "apparater"? Byta sladd i våffeljärnet, dra ny internkabel i förstärkare, byta transformator, klamra upp en (godkänd) förlängningskabel längs med en spaljé till ett uterum...?

Jag har svårt att se vad detta har med en installation till din hifi att göra och de handlar ju om de fasta nätets fel och problem som kan påverka din hifi.

De har mer kommit in på kostnader för material, elektriker osv och jag tror de flesta som skriver här har den ekonomiska möjligheten att anlita en elektriker och köpa material av den utan att behöva fundera speciellt mycket....... att anlita en elektriker och dra fram en matning och fixa till elen är oftast nog rätt överkomligt jämfört med vad mycket inom hifi branschen kostar.

Edited by octavia rs
Link to post
Share on other sites

Meck med apparater är intressant - inte enbart då med tanke på att en överväldigande majoritet av elolyckor och elrelaterade bränder i hemmet orsakas av just ansluten utrustning och inte den fasta elektriska installationen. Ta det här med jordat kontra ojordat som exempel:

HiFi-Nisse köper en gammal fin vintageförstärkare som har en ojordad stickpropp. Det tyder på att den inte är dubbelisolerad och därmed inte får användas i ett jordat utrymme, eller ens i ett rum med jordade uttag. HIFi-Nisse som är glad som en lärka över sitt nya inköp byter snabbt till en europlugg och kopplar in den i stereon i det jordade uttaget i nätfiltret. Tyvärr blir det ett överslag till chassiet i förstärkaren och HiFi-Nisse som håller i volymratten av aluminium, samtidigt som han stödjer sig med den andra handen mot det jordade chassiet på en annan apparat får 220V från den ena armen till den andra via hjärtat...Inte bra...:tv18:

Edited by Taxmannen
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...