Jump to content

Neil Young om Pono mediaspelaren


Absolute Audio
 Share

Recommended Posts

Javisst är det så under deras förutsättningar. Men där är metoderna testade noga, standardiserade och resultaten är ofta tydliga att åskådliggöra. Hur mäter man hur bra det låter???

Bra, jättebra, helt fantastiskt, mm??? vad säger det??? Hur långt är ett snöre???

Vi skulle behöva välavvägda och enormt utvärderade metoder för detta. Skulle vi mäta med mikrofoner? Men det säger väl inget om hur det låter eller? Skall vi mäta inne i hjärnan efter att hjärnan processat ljudet, lagt till och dragit ifrån tills vi bli medvetna om det ljud hjärnan vill visa oss?

Nej jag tror inte det blir bra.

Men hur mäter jag om jag tycker det ena låter bättre än det andra och om jag upplever att mina CAT kablar låter bättre än den jag lånade. Då blir kanske svaret att CAT kablarna mäter likadant (eller något liknande) och därför är det ingen skillnad.

Jag tror att du missförstått det främsta syftet med blindtest. Först och främst använder man en blindtest för att avgöra om det finns någon hörbar skillnad mellan apparat A och apparat B. I det läget bryr man sig inte om vilken apparat man tycker låter bäst. Man kan också använda den för att få fram en bedömning av vilken apparat som låter bäst genom att låta en grupp människor lyssna och svar på viken av apparaterna som låter bäst. Låt säga att man låter en grupp om 20 personer lyssna på två apparater och att 15 av dom tycker att apparat A lät bäst. Då kan man säga att dom flesta tycker att apparat A låter bättre och att det är den man bör satsa på om förlitar sig till den grupp som lyssnat. Tillverkare brukar använda sin av den tester av det här slaget ibland.

En annan sak.

Det är otroligt stor skillnad på vad som går att höra på olika anläggningar pga akustik, upplösning och allmän kvalitet mm. Ju bättre anläggning man har desto mer skillnad hör du på olika produkter.

Jag gissar att många som uttalar sig kategoriskt om vad som går att höra eller inte naturligtvis aldrig hört skillnaderna själva och det klan bero på de system de lyssnat på, ointresse av saken eller oförmåga.

Men jag förstår ambitionen. Den är ju i grunden positiv. Visst hade det varit bra om vi såg detta som en ren teknisk fråga som vi kan mäta och bevisa med ett mätinstrument som visar en siffra på hur det står till med ljudet.

Jag var mer sådan förut innan jag gång på gång med egna tester överraskats av vad som kan påverka musikupplevelsen. Först skillnaden på kablage Akustik ström mm, mm.

Komplexa system går inte att förutse så lätt. Ta en rymdfärd. Det finns otaliga raketer som kraschat och exploderat. Trots att de ligger i absoluta framkant på teknisk forskning mm och saker sker som man inte räknat med ändå.

Ett tag var atomen minst. Odelbar. Enkelt, men sedan kom kvarkar , upp och ner, strängar mm, mm. Ljudset har massa. Svart materia. Varför skulle sanningen om hur vi upplever högupplöst ljud vara klar. Det är osannolikt att vi ens är i närheten av sanningen.

Självklart kan man säga att det krävs mycket avancerad utrustning för att höra skillnad mellan 16/44 och 24/96 men många som säger att dom kan höra skillnad har ganska enkla anläggningar och ofta har dom högtalare som inte kan spela över 20 kHz (åtminstone med något ljudtryck att tala om). Det säger mej att det inte är utrustningen som avgör utan det är något annat som gör att människor upplever skillnad. Egentligen borde det här inte behöva diskuteras. Det är ganska enkelt att kontrollera på ett tillförlitligt sätt med några enkla blindtester och det har gjorts ;)

Intressant att du nämner rymdfarkoster som kraschat. Jag kom att tänka på rymdfärjan Challenger som kraschande på 80-talet. Utredningen av kraschen visade att det var en o-ring som inte höll tätt under starten. Tekniker hade uppmärksammat det och påpekat det för ledningen men ledningen valde att bortse från den informationen. Hade dom lyssnat på teknikerna så hade olyckan aldrig hänt. Jag läste om det här när jag gick en management kurs. Beskrivningen av olyckan och orsaken stod i inledningen i kursboken. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad boken hette, men det går att läsa om det här.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Challenger_(rymdf%C3%A4rja)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 185
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Apropå Pono:

... idag spelade jag Funkadelic på bilstereon - en återutgivning på LP som rippats via Pro-ject skivspelare, Heed Quasar RIAA, Lyra pickup, Lynxkort, Magix Samplitude och sedan komprimerats till MP3 och lagts på CD för att spelas upp i en Sony CDX-MP80 från 2004.

Lät kanon!

Utan tydliga gränssnitt mellan apparater och programvaror hade denna uppspelningskedja varit chanslös.

;)

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att du missförstått det främsta syftet med blindtest. Först och främst använder man en blindtest för att avgöra om det finns någon hörbar skillnad mellan apparat A och apparat B. I det läget bryr man sig inte om vilken apparat man tycker låter bäst. Man kan också använda den för att få fram en bedömning av vilken apparat som låter bäst genom att låta en grupp människor lyssna och svar på viken av apparaterna som låter bäst. Låt säga att man låter en grupp om 20 personer lyssna på två apparater och att 15 av dom tycker att apparat A lät bäst. Då kan man säga att dom flesta tycker att apparat A låter bättre och att det är den man bör satsa på om förlitar sig till den grupp som lyssnat. Tillverkare brukar använda sin av den tester av det här slaget ibland.

Självklart kan man säga att det krävs mycket avancerad utrustning för att höra skillnad mellan 16/44 och 24/96 men många som säger att dom kan höra skillnad har ganska enkla anläggningar och ofta har dom högtalare som inte kan spela över 20 kHz (åtminstone med något ljudtryck att tala om). Det säger mej att det inte är utrustningen som avgör utan det är något annat som gör att människor upplever skillnad. Egentligen borde det här inte behöva diskuteras. Det är ganska enkelt att kontrollera på ett tillförlitligt sätt med några enkla blindtester och det har gjorts ;)

Intressant att du nämner rymdfarkoster som kraschat. Jag kom att tänka på rymdfärjan Challenger som kraschande på 80-talet. Utredningen av kraschen visade att det var en o-ring som inte höll tätt under starten. Tekniker hade uppmärksammat det och påpekat det för ledningen men ledningen valde att bortse från den informationen. Hade dom lyssnat på teknikerna så hade olyckan aldrig hänt. Jag läste om det här när jag gick en management kurs. Beskrivningen av olyckan och orsaken stod i inledningen i kursboken. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad boken hette, men det går att läsa om det här.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Challenger_(rymdf%C3%A4rja)

Att hänvisa till att teknikerna kunde räddar denna katastrof känner jag mig tveksam till. Skulle alltså en (eller flera) tekniker låtit rymdfärjan sticka iväg och orsaka flera människors död med berått mod?

Jag tror mer på en förklaringsmodell innebärande dålig/undermålig kommunikation mellan tekniker och beslutsfattare. Alltså ett psykologiskt, mellanmänskligt fel och inte ett tekniskt. Båda hjärnhalvor behövs!

Link to comment
Share on other sites

Dit svar understryker ytterligare ensidiga förklaringsmodeller. Vi pratar om aparater och upplevelser av ljud från dessa apparater och tillhörande medie. 16/44,1 eller 24/96 förmedlar inga skillnader, säger du. Ändock upplever en rätt ansenlig hop av människor det omvända. Det menar jag att du förringar som sanning därför att du inte kan mäta det på labbet eller vad det nu är som gör att du måste hacka ner på detta.

Du har också hänvisat till att örat kan endast registrera omkring 20-20,000 Hz, vilket jag inte bestrider, för de flesta t o m snävare än så. Men är du säker på att ljudvågor och frekvenser med tillhörande musikupplevelser endast är resultatet av vad som träffar trumhinnan? I så fall vad har du för belägg för det och varför annan forskning är ute på djupa vatten?

Anledningen till att människor upplever att det låter bättre med 24/96 jämfört med 16/44 är att hifi-branschen har lyckats med sin marknadsföring ;)

Jag fick tidigare frågan varför jag tycker att det är betydelsefullt att människor genomskådar det här med vad vissa kallar högupplöst musik. För musikförlagen har det plötsligt skapats en jättemarknad i och med att människor byter ut sina cd-spelare mot digitalomvandlare som klarar 24/192. Det ger musikförlagen möjlighet att sälja sina gamla inspelningar i 24/96 till dom som redan köpt vinylskivorna och cd-skivorna av samma musikalbum. Jag vill att musikförlagen höjer kvalitén på det som dom producerar men om människor tror att det räcker med att utgåvan är i 24/192 för att den ska anses vara bättre så finns det inget incitament för musikförlagen att höja kvalitén på det dom ger ut.

Nu kan man naturligtvis säga att den här diskussionen bara är en liten vindpuff i en ankdamm. Oavsett vad människor på det här forumet anser så kommer det inte ha något effekt på hur musikförlagen agerar.

Bra att du är medveten om vilken bandbredd örat har. Det är ju grunden till hörande så utan öron skulle vi inte kunna uppleva musik. Gissar att du också vet på ett ungefär vilket dynamikomfång som örat har. Några enkla frågor om skillnaden på 16 bitarsljud och 24 bitars ljud. 16-bitar ger ett dynamikomfång på 96 dB.

• Hur många inspelningar har du som drar nytta av hela det dynamikomfång som 16-bitar ger möjlighet till?

• För att höra skillnad på 16 och 24 bitar ljud så måste man i ett vanligt vardagsrum spela med en ljudnivå där max ligger på ungefär 145-150 dB. Hur ofta lyssnar du på musik i den ljudnivån?

Link to comment
Share on other sites

Att hänvisa till att teknikerna kunde räddar denna katastrof känner jag mig tveksam till. Skulle alltså en (eller flera) tekniker låtit rymdfärjan sticka iväg och orsaka flera människors död med berått mod?

Jag tror mer på en förklaringsmodell innebärande dålig/undermålig kommunikation mellan tekniker och beslutsfattare. Alltså ett psykologiskt, mellanmänskligt fel och inte ett tekniskt. Båda hjärnhalvor behövs!

Hm, jag tror du missuppfattat vad jag skrivit. Det var inte tekniker som fattade beslutet om att sända iväg förkosten utan deras överordnade. NASA var (kanske fortfarande) en starkt hierarkisk organisation.

Link to comment
Share on other sites

Hm, jag tror du missuppfattat vad jag skrivit. Det var inte tekniker som fattade beslutet om att sända iväg förkosten utan deras överordnade. NASA var (kanske fortfarande) en starkt hierarkisk organisation.

Ja, och det är ju ett organisatoriskt, psykologiskt, sociologiskt problem och inte ett tekniskt. Hur var det med teknikernas förmåga att påverka detta? Har tekniker enbart ett tekniskt ansvar?

Detta resonemang framför jag för att visa på att båda hjärnhalvor behövs. Vad är det för en korkad oduglig tekniker som inte kan förklara en sån enkel sak till sin överordnade som att det är fel på en o-ring...? Och varför lät han inte konstruera och tillverka en perfekt fungerande o-ring?

M a o - allt har inte en teknisk förklaring och allt blir inte perfekt genom tekniska test. Tror du inte man lät testa och simulera avskjutningen både en och flera gånger innan den slutligen fick ske? Ändå small det!

Link to comment
Share on other sites

Nu kan man naturligtvis säga att den här diskussionen bara är en liten vindpuff i en ankdamm. Oavsett vad människor på det här forumet anser så kommer det inte ha något effekt på hur musikförlagen agerar.

Speciellt inte eftersom det finns så många olika åsikter här.

Jag tillhör antagligen extremisterna som anser att man ska skrota 16/44 eftersom så många producenter av digitala inspelningar har bränt sina skepp. Gör om, gör rätt, vänd blad, öka kraven på klang. Lägg skulden på redbook.

Jag vet att det är jättemånga här som inte alls håller med.

För övrigt såg jag ulfsan på TV igår. Bra inslag.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att du missförstått det främsta syftet med blindtest. Först och främst använder man en blindtest för att avgöra om det finns någon hörbar skillnad mellan apparat A och apparat B. I det läget bryr man sig inte om vilken apparat man tycker låter bäst. Man kan också använda den för att få fram en bedömning av vilken apparat som låter bäst genom att låta en grupp människor lyssna och svar på viken av apparaterna som låter bäst. Låt säga att man låter en grupp om 20 personer lyssna på två apparater och att 15 av dom tycker att apparat A lät bäst. Då kan man säga att dom flesta tycker att apparat A låter bättre och att det är den man bör satsa på om förlitar sig till den grupp som lyssnat. Tillverkare brukar använda sin av den tester av det här slaget ibland.

Om du läser det du citerat mig på igen står det inget alls om blindtest. Så hur du kan dra slutsatser av vad jag kan om blindtest är svårt att förstå. Det är inte lätt med slutsatser, villket kanske styrker min poäng.

Link to comment
Share on other sites

Metodiken är den samma för test substanser som kan påverka en viss tillstånd tex. smärta och den som används för att avgöra om det finns någon ljudmässig skillnad mellan två apparater.

Jag förstår inte hur du skulle kunna eliminera fler påverkansfaktorer med en öppen lyssningstest jämfört med en blindtest?

Jag har inte skrivit att man eliminerar fler påverkansfaktorer med öppen lyssning jämfört med blindtest.

För ordningens skull så vill jag uppmana dig att hålla dig till att diskutera det som är anfört och inte belägga mig med av dig påhittade påståenden. Ytterligt märklig slutsats av det jag skrivit.

Jag skriver att analogin med läkemedelstester haltar betänkligt, den saknar relevans. Metodiken är inte densamma, de påminner om varandra men undersöker helt olika fenomen.

En personlig fråga när du uttrycker dig med sådan övertygelse över sakernas tillstånd och tillämpning av testmetodik. Har du någon forskningsbakgrund, eller annan erfarenhet av forskningsmetodik?

Edited by sprudel
Link to comment
Share on other sites

Bra att du är medveten om vilken bandbredd örat har. Det är ju grunden till hörande så utan öron skulle vi inte kunna uppleva musik. Gissar att du också vet på ett ungefär vilket dynamikomfång som örat har. Några enkla frågor om skillnaden på 16 bitarsljud och 24 bitars ljud. 16-bitar ger ett dynamikomfång på 96 dB.

• Hur många inspelningar har du som drar nytta av hela det dynamikomfång som 16-bitar ger möjlighet till?

• För att höra skillnad på 16 och 24 bitar ljud så måste man i ett vanligt vardagsrum spela med en ljudnivå där max ligger på ungefär 145-150 dB. Hur ofta lyssnar du på musik i den ljudnivån?

Du va' mig en enveten jäkel... :Cry::dry:

Istället för att bredda resonemanget fortsätter du och tragga om teoretiska smala spektran kring EN säger EN dimension som bidrar till en upplevelse av musik. Antingen står bilen still eller så går den på full gas, s a s. Inget där emellan.

Hur ofta hör du en pianist slå an alla tangenterna? Hur ofta hör du en gitarrist ta alla ackord på en gång eller i en låt? Tror du att en violinist väljer sitt instrument efter dess frekvensomfång och dynamik? Har du hört talas om klang, ton, värme, kyla, efterklang, övertoner, stämning, swung mm. Det är vad musik handlar om och vad ett instrument kan förmedla när det trakteras av rätt musiker med "rätt" musik. Och det är det ett medie tillsammans med en anläggning i rätt miljö och sinnestämningar skall föra vidare. Och när en grupp musikälskare upplever att detta förmedlas bäst via t ex 24/48, 24/96 eller kanske via vinyl så säger du: Nej de har fel eftersom man kan inte höra upp till 30,000 kHz eller uppleva dynamik 145-150 dB. Jag kan också tänka mig att du tänker motsvarande om förstärkare ( :?: ) eftersom de undantagslöst har ett frekvensomfång utanför det hörbara.

Mänskliga värden består av teknik, logik, statistik, matematik, rätt/fel, ja/nej, svart/vitt i din värld. Har du hört talas om beteendevetenskap som behandlar den känsloupplevda hjärnhalvan? Eller menar du att känslor och upplevelser inte är sanna? Att det man upplever inte existerar?

Jag hoppas att du en dag får möjlighet att uppleva hur musik kan beröra och engagera och vilken skillnad det faktiskt kan bli via olika format och media samt via olika komponentkombinationer. Du kan omöjligt varit med om det så som du argumenterar. Det kanske skulle kunna öppna dina sinnen något och inte så föraktfullt ifrågasätta (direkt eller indirekt) allt det vi övriga känner och njuter av.

Link to comment
Share on other sites

Ljud och ljudupplevelser som religion! Själv har jag haft mina största musikupplevelser via en stor gammal radio där jag fick in Radio Luxenburg, likaså med en plastspelare där jag spelade slitna ex av bla Hendrix, jag klövs mitt av och fick en erfarenhet av musik av ett slag som jag ännu inte hämtat mig från. Jag försöker fortfarande få ihop musikhistorien men hamnar hela tiden på nya nästan andliga färder när jag lyssnar på musik. Min musik skapas i min hjärna och kan avlyssnas på alla sorters vis dock håller jag mig till vinyl och denna vill jag köpa live dvs den ska inte beställas utan det ska rotas i backar och bläddras, Jag tror jag kan skilja ett tysk pressning från ett UK-orginal via luktsinnet iaf i vissa fall och detta i ett blindtest likaså kan jag med förbundna ögon skilja ut en förstapress från en andrapris iaf med de stora typ Beatles! Om vinylen låter allra bäst vet jag icke men den luktar godare än en cd och vad det gäller datorbaserade uppspelningar är detta helt ointressant, jag är en analog framsynt bakåtsträvare o jag är givetvis inte med på Fesbok eller vad det heter.

OT: vad det gäller mitt engagemang här på forumet så har jag varit död! Den 14/12 17.05 ringde Polisen och sa att jag hade haft inbrott, allt jag äger var borta förutom säng, skivhyllot och lite annat. Mycket har idag kommit tillbaka men ca 100lp o likamånga cd är borta likaså kläder avrvegods mm mm. Iaf så har jag mått/mår dåligt o allt intresse av ljud o insamlande av musik som klubbar mig på en andlig nivå har varit dött men det börjar komma åter. Mitt försäkringsbolag MODERNA samt POLISENS behandling av mitt ärende har räddat mig samt de goda vänner jag har.

Min sanning är min sanning och den försvarar jag inte offentligt som en objektiv sanning utan jag förhåller mig till musik och musikhistoria på en hedonistisk nivå och jag älskar det, resten får var för mig!

Vet inte varför jag skrev detta inlägg men det var iaf det första på mycket mycket länge.

Link to comment
Share on other sites

Jag var nog teknik-taliban i ungdomen och argumenterade därefter men sedan dess har jag studerat fysik på en högre nivå och faktiskt är jag mindre teknikorienterad i mina resonemang nu. Problemet jag stötte på efter en tid som teknik-taliban var att mina upplevelser inte förklarades på ett tillfredsställande sätt av mätningar som mest var på tapeten förr i tiden. Ganska uppenbart var mätningarna inte tillräckligt omfattande eller inte inriktade på det väsentliga för hur man uppfattar ljud. Jag avfärdar inte på något vis mätningar och använder dem både för utvärdering och utsortering av möjliga inköpskandidater. Dessutom bygger jag mycket eget och är intresserad av teknik så mätningar är nödvändiga. Lyssningstester har jag hållt på med länge och vet hur lätt man kan bli lurad men i det långa loppet är det ändå det som ger utslag, man får bara inte testa för många variabler på en gång och inte testa för intensivt så fungerar lyssningstest bra. A/B-test använder jag sparsamt men ibland kan det vara intressant att höra vad som skiljer men ofta spelar faktiskt de skillnaderna man hör i A/B-test ganska liten roll eftersom hörseln är adaptiv. Man kan vänja sig vid ljud och det är en egenskap man kan utnyttja tycker jag istället för att jaga det "perfekta". Kan man trivas med ett ljud i många år är det att föredra framför ett som kanske är mer tekniskt perfekt enligt min mening.

Med detta vill jag säga att man kan se saker på olika sätt och att ett sätt som avviker från det som på ett enkelt plan ser perfekt ut inte nödvändigtvis valts på grund av okunskap. Min kritik av ABX-test grundar sig i erfarenhet av vad som är hörbart vid upprepade jämförande lyssningstest och att de resultat man ser från gjorda test inte stämmer med mina erfarenheter av upplevda skillnader. De skillnader jag hör när jag lyssnar på samma stycke 2 gånger på samma anläggning är ofta större än de skillnader man försöker testa fram och detta beror enbart på hjärnans sätt att hantera inkommande ljud och skapa en upplevelse av det. ABX-test är trubbiga hjälpmedel men har man fått ett resultat så är det förvisso ett bevis, problemet är bara att det är lite väl svårt att få resultat.

Link to comment
Share on other sites

Ljud och ljudupplevelser som religion! Själv har jag haft mina största musikupplevelser via en stor gammal radio där jag fick in Radio Luxenburg, likaså med en plastspelare där jag spelade slitna ex av bla Hendrix, jag klövs mitt av och fick en erfarenhet av musik av ett slag som jag ännu inte hämtat mig från. Jag försöker fortfarande få ihop musikhistorien men hamnar hela tiden på nya nästan andliga färder när jag lyssnar på musik. Min musik skapas i min hjärna och kan avlyssnas på alla sorters vis dock håller jag mig till vinyl och denna vill jag köpa live dvs den ska inte beställas utan det ska rotas i backar och bläddras, Jag tror jag kan skilja ett tysk pressning från ett UK-orginal via luktsinnet iaf i vissa fall och detta i ett blindtest likaså kan jag med förbundna ögon skilja ut en förstapress från en andrapris iaf med de stora typ Beatles! Om vinylen låter allra bäst vet jag icke men den luktar godare än en cd och vad det gäller datorbaserade uppspelningar är detta helt ointressant, jag är en analog framsynt bakåtsträvare o jag är givetvis inte med på Fesbok eller vad det heter.

OT: vad det gäller mitt engagemang här på forumet så har jag varit död! Den 14/12 17.05 ringde Polisen och sa att jag hade haft inbrott, allt jag äger var borta förutom säng, skivhyllot och lite annat. Mycket har idag kommit tillbaka men ca 100lp o likamånga cd är borta likaså kläder avrvegods mm mm. Iaf så har jag mått/mår dåligt o allt intresse av ljud o insamlande av musik som klubbar mig på en andlig nivå har varit dött men det börjar komma åter. Mitt försäkringsbolag MODERNA samt POLISENS behandling av mitt ärende har räddat mig samt de goda vänner jag har.

Min sanning är min sanning och den försvarar jag inte offentligt som en objektiv sanning utan jag förhåller mig till musik och musikhistoria på en hedonistisk nivå och jag älskar det, resten får var för mig!

Vet inte varför jag skrev detta inlägg men det var iaf det första på mycket mycket länge.

Fy tusan. Hoppas det ordnar sig så bra det kan.

"Min musik skapas i min hjärna och kan avlyssnas på alla sorters vis" Verkligen bra! Håller med. Men lite välavvägd HiFi hjälper till. ;)

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Vet inte varför jag skrev detta inlägg men det var iaf det första på mycket mycket länge.

Astrist Iroise, du har mina och förmodligen hela Euphonias varma sympatier! De flesta som inte blivit utsatta för dylika ilhandlingar kan knappast förstå hur förödande det är att få hemmets heligaste våldtaget på detta sätt!

/ptr

Link to comment
Share on other sites

jag klövs mitt av och fick en erfarenhet av musik av ett slag som jag ännu inte hämtat mig från.

Det kan ha varit Neil Young, men troligare Jimmy Page eller David Gilmour som klöv mig.

Det är alltid gitarrister och jag tappade nog barken när du spelade Eddie Hazel.

Annars var det ett halvt livsöde som förklarades i ett enda inlägg, och man påminns att det var längesen vi sågs.

Link to comment
Share on other sites

det var längesen vi sågs.

Jag tappade intresse för musiken när ALLA mina lp var borta, allt annat var också borta men lp:na sved mest, de går i många fall inte att ersätta iaf i många fall, enklare är det då med prylarna de kan jag alltid köpa nya, det mesta har dock kommit åter via polis. Vi hörs calle nålen på min Lyra pu (scala) är bruten! Ny eller lagning!? Vi kan ta det när vi hörs.

Edited by iroise
Link to comment
Share on other sites

Jag tappade intresse för musiken när ALLA mina lp var borta, allt annat var också borta men lp:na sved mest, de går i många fall inte att ersätta iaf i många fall, enklare är det då med prylarna de kan jag alltid köpa nya, det mesta har dock kommit åter via polis. Vi hörs calle nålen på min Lyra pu (scala) är bruten! Ny eller lagning!? Vi kan ta det när vi hörs.

Verkligen trist att läsa om!

Förstår att det kan kännas tröstlöst att börja om, men musik kan man nog aldrig välja bort om man en gång blivit fast. En lite tröst kan väl vara att man skaffat sig erfarenhet av hur och vilka som är de absolut viktigaste och mest oumbärliga skivorna i den tidigare samlingen. Hoppas att de till någon del kan hittas igen.

Välkommen tillbaka!

Calm

Link to comment
Share on other sites

Jag tappade intresse för musiken när ALLA mina lp var borta, allt annat var också borta men lp:na sved mest, de går i många fall inte att ersätta iaf i många fall, enklare är det då med prylarna de kan jag alltid köpa nya, det mesta har dock kommit åter via polis. Vi hörs calle nålen på min Lyra pu (scala) är bruten! Ny eller lagning!? Vi kan ta det när vi hörs.

Och jag som trodde att jag hade haft oflyt denna vinter...

:dead::dead::dead:

Link to comment
Share on other sites

Jag ser det som att man måste skilja på 24/96 och hur 24/96 låter.

24/96 kanske rent tekniskt är överkurs om allt stämmer och man spelar på en anläggning så kan 16/44 och 24/96 vara omöjliga att höra skillnad på medans så inte är fallet med praktiska prov med olika inspelningar. Jag ser diskussionen om vad som räcker eller inte som ganska ointressant, för min del som är tekniker är inte formatet eller samplingsfrekvens intressanta, det är hur det låter när jag spelar musik. Finns det en skiva som av vilken som helst anledning utgåvan i 24/96 eller 24/192 låter bättre som behövs formatet. Det kan vara filter i egna dacen eller olika mastringar som är orsaken, spelar roll.

Bättre är bättre.

Idag kostar heller inte dacar med 24/96 eller 24/192 eller DSD nödvändigtvis en förmögenhet och inom några år kommer det kosta extra om dacen inte skall klara 24/96.

Så flera möjligheter att hitta musik med i något avseende bättre återgivning är bättre för mig.

mvh/Harryup

Link to comment
Share on other sites

Jag ser diskussionen om vad som räcker eller inte som ganska ointressant, för min del som är tekniker är inte formatet eller samplingsfrekvens intressanta, det är hur det låter när jag spelar musik. Finns det en skiva som av vilken som helst anledning utgåvan i 24/96 eller 24/192 låter bättre som behövs formatet. Det kan vara filter i egna dacen eller olika mastringar som är orsaken, spelar roll.

:app:

Och den insikten kommer dra med sig ett kvalitetstänkande så vi allmänt får färre av de skitproduktioner som har överöst oss sedan digitaltekniken började ta mark.

Link to comment
Share on other sites

:app:

Och den insikten kommer dra med sig ett kvalitetstänkande så vi allmänt får färre av de skitproduktioner som har överöst oss sedan digitaltekniken började ta mark.

:D

Detta måste balanseras av de skitpressningar som vinylvärlden försett oss med och skitmastringar för alla format... :dry:

Link to comment
Share on other sites

:D

Detta måste balanseras av de skitpressningar som vinylvärlden försett oss med och skitmastringar för alla format... :dry:

Sant!

Det kom ganska mycket "Nice Price"-utgåvor och tveksamma samlingsalbum till varuhusen på 80-talet.

Antagligen har det här med 180g, virgin HQ Vinyl, single sided clarity 45rpm etc samma effekt som 24/96.

Rent tekniskt är det tveksamt att 180g vinyl automatiskt skulle ge en bättre pressning än 140g.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Du va' mig en enveten jäkel... :Cry::dry:

Istället för att bredda resonemanget fortsätter du och tragga om teoretiska smala spektran kring EN säger EN dimension som bidrar till en upplevelse av musik. Antingen står bilen still eller så går den på full gas, s a s. Inget där emellan.

Hur ofta hör du en pianist slå an alla tangenterna? Hur ofta hör du en gitarrist ta alla ackord på en gång eller i en låt? Tror du att en violinist väljer sitt instrument efter dess frekvensomfång och dynamik? Har du hört talas om klang, ton, värme, kyla, efterklang, övertoner, stämning, swung mm. Det är vad musik handlar om och vad ett instrument kan förmedla när det trakteras av rätt musiker med "rätt" musik. Och det är det ett medie tillsammans med en anläggning i rätt miljö och sinnestämningar skall föra vidare. Och när en grupp musikälskare upplever att detta förmedlas bäst via t ex 24/48, 24/96 eller kanske via vinyl så säger du: Nej de har fel eftersom man kan inte höra upp till 30,000 kHz eller uppleva dynamik 145-150 dB. Jag kan också tänka mig att du tänker motsvarande om förstärkare ( :?: ) eftersom de undantagslöst har ett frekvensomfång utanför det hörbara.

Menar du allvar? Menar du att du kan dra nytta av ett dynamikomfång på 145-150 dB. Vet du egentligen hur högt det är? Man kan lite kortfattat och förenklat säga att som du lyssnar på musik med ett ljudtryck om 150 dB så är det antagligen det sista du lyssnar till. Men var får du tag på inspelningar som drar nytta av hela det dynamikomfång som är möjligt att erhålla med ett bitdjup på 24-bitar? Om du inte känner till någon sådan inspelning så vore det vänligt av dej att nämna någon inspelning som utnyttjar hela det dynamikomfång som Cd-formatet erbjuder?

För min del får gärna ”musikälskare” tycka att vinyl ger den bästa ljudåtergivningen. Det är inte så ovanligt att vinyl mastras annorlunda (bättre) än CD. Men när dom påstår att dom tycker att ett bitdjup om 24 bitar ger ett bättre ljud än ett bitdjup om 16 bitar så är det bara tomt prat. Jag upprepar frågan ovan: kan du ange någon inspelning som utnyttjar hela det dynamikomfång som Cd-formatet erbjuder?

Mänskliga värden består av teknik, logik, statistik, matematik, rätt/fel, ja/nej, svart/vitt i din värld. Har du hört talas om beteendevetenskap som behandlar den känsloupplevda hjärnhalvan? Eller menar du att känslor och upplevelser inte är sanna? Att det man upplever inte existerar?

Jag hoppas att du en dag får möjlighet att uppleva hur musik kan beröra och engagera och vilken skillnad det faktiskt kan bli via olika format och media samt via olika komponentkombinationer. Du kan omöjligt varit med om det så som du argumenterar. Det kanske skulle kunna öppna dina sinnen något och inte så föraktfullt ifrågasätta (direkt eller indirekt) allt det vi övriga känner och njuter av.

Jag har sett att du i andra trådar skrivit att du jobbar med marknadsföring och du talar om höger- och vänster hjärnhalva men du tycks inte veta vad förväntningseffekten är för något. För att använda den retorik som du själv använder: är det inte så att du missat några lektioner i din utbildning?

När jag lyssnar på musik så lyssnar jag inte på något annat än musik. Jag sitter inte och lyssnar på bitdjup eller en viss samplingsfrekvens. Tycker jag att det låter bra så tror jag att det beror på att jag gillar musiken. Ska jag bryta ner det till något tekniskt så skulle jag säga att jag också lyssnar på ett par hyggliga högtalare i ett rum med hygglig akustik. Det är något märkligt med er som i ena stunden påstår att ni inte bryr er om tekniken för att i nästa stund, när ni hör något som låter bra, påstå att det den goda kvalitén på ljudet beror på en massa abstrakta tekniska saker som ni tidigare tagit avstånd ifrån. Hur lyckas du hålla ihop och få ett sådant resonemang att bli begripligt?

Link to comment
Share on other sites

Menar du allvar? Menar du att du kan dra nytta av ett dynamikomfång...

Antingen läser du inte mina inlägg eller så förstår du inte metaforer och liknelser. När jag skriver att den finns spektran mellan ytterligheter, eller en gråskala mellan svart och vitt så fortsätter du att prata om enbart svart (t ex din fråga om jag har hört hela dynamiken från en CD). Musik består väl inte enbart av dynamik? Den består av en gråskala av mängder av parametrar och alla dessa kan du inte mäta i ditt lilla universalinstrument och därmed utesluta allt som inte ger utslag där.

Den enda du lyckats övertyga så här långt är förmodligen dig själv. Det blir gärna så med bristande ödmjukhet inför andras upplevelser och erfarenheter. Så länge de inte bekräftas av dina snäva tolkningar av teorier så tycks du inte acceptera andras upplevelser (tomt prat som du uttrycker det).

Det där med hur de olika hjärnhalvorna fungerar och interagerar kan jag skriva en bok om men den tråden tar jag inte upp här och låter din anmärkning passera utan kommentar.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...