calle_jr

Admin
 • Content count

  14 349
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  76

calle_jr last won the day on February 15

calle_jr had the most liked content!

About calle_jr

 • Birthday 1964-06-27

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.discogs.com/user/Calle_jr
 • ICQ
  0

Profile Information

 • Location
  Malmö

Recent Profile Visitors

49 409 profile views
 1. Från LoFi till något slags HiFi...

  Och nu vet vi också att det tar bebop 5,2 sek att ta sig från bandspelare till lyssningsstol.
 2. Märkliga tester i Hifi & Musik

  Har de gjort mer än att särskilja kraft för audio till en egen gruppcentral och satt gröna uttag?
 3. Märkliga tester i Hifi & Musik

  Helt rätt! Det som är bra är när vi ökar kunskapen om vad som gör vad. Genom åren är det en ansenlig andel elektrotekniskt ytterst initierade inlägg som åtföljs av ”jag vet dock inte om/hur detta påverkar ljudet”. Jag känner att jag har några grundläggande ”dos and donts” och pga våra kunniga medlemmars insatser även fått teoretiskt stöd för varför. Men jag håller med dig och det finns mer att bena ut. Jag är säker på att det inte bara är slump och konserverad gröt.
 4. Hemma hos Daniel

  Ja, men det måste inte vara så filosofiskt Om jag lånar en bild från avsnitt 11 i vinyltråden, som visar samma not spelad på tre olika instrument: När man modulerar en sådan not med ett membran med inherent hög styvhet, låg massa och låg dämpning (metalliskt membran), så borde det vara rysligt svårt att få det att inte modulera egna övertoner. Dvs det borde vara svårt att få det att inte låta som metall eller keramik. Om man omvänt har ett membran med låg styvhet och hög dämpning (textilmembran) så borde det vara svårt att få tillräcklig output när noten har mycket högfrekvent innehåll. Elementet vill helt enkelt (inherent) väsnas mer i sitt lägre register än i sitt högre register.
 5. Märkliga tester i Hifi & Musik

  Om jag får tala för pöbeln så förekommer allt från de som eftersträvar låg förimpedans till de som inte ens känner till begreppet. Jag gjorde en ansats att minska förimpedans i min hifi-matning genom att skilja av den från övrig matning i huset, använda så kort matning som möjligt och stor kabelarea. Samtidigt satte jag ett medel överspänningsskydd av säkerhetsskäl, och filter på de hushållsapparater som jag vet skräpar ner. För att minimera nedskräpning mellan källor, motorstyrning, förstärkare osv så satte jag dem på olika uttag i en strömrenare, vilket innebär att skräp från tex motorstyrning måste passera två filter till försteget. I samma veva försökte jag minimera risk för jordloopar och reda ut fas för respektive apparat. Den övningen var mycket positiv, och det enda jag har funderat på är om en så "transparent" matning gör att man blir mer känslig för externt skräp från grannar? Jag tänker att även om högre förimpedans ger en sirapeffekt så kan den indirekt tjäna som filter, vilket kan påverka reguleringen positivt i vissa typer av nätdelar. Lägre förimpedans kanske ska åtföljas av kraftigare strömrenare?
 6. Ballfinger R2R bandspelare.

  Jag har inte hört någon av dem, men det lär inte vara kattskit. Bebop visade ett reportage om dem från tidningen Stereo #15 Spezial. Jag tror ändock inte att man är spekulant...
 7. The Show Must Go On... HEM 2018

  Tack P-pan. Fint att kunna gå på mässan utan att vara där.
 8. Hemma hos OPUS 3.

  Det är klart intressant, men man har ju ingen aning hur Tony Sheridan lät i modern tid.
 9. Vinylspelare - En fråga om inställning

  Nu har vi kompletterat med ett avsnitt för kontroller med Ortofons testskiva och Audacity. Detta är en metod jag föredrar eftersom man spelar in spåren och kan titta på dem i lugn och ro, zooma ut och zooma in, konvertera fram och tillbaka med mera. Just denna testskiva från Ortofon är nog inte den första man skaffar eftersom den är graverad med konstant hastighetsamplitud. Men den innehåller egentligen de spår man behöver för pickupinställning. Om man litar på att det riaa man har är ok, eller kollar det på annat sätt, så gör denna testskiva att man kan mäta mer direkt på pickupen.
 10. Vinylspelare - Uppställning och inställning

  Ortofon har gjort en mängd testskivor genom åren. Både för studio- och privatbruk. Denna utgåva kom 2016 och är indelad i fyra sektioner; frekvensgång, kanalbalans, spårningsförmåga och avkodningsförmåga. Testskivan är graverad med konstant hastighetsamplitud vilket innebär att man inte ska mäta med signalen genom ett riaa. Sida 1 och 2 innehåller samma spår, vilket är mycket bra med tanke på slitage eller om man skulle råka skada skivan. Vi redovisar här en metod för pu-inställning där man använder testskiva ihop med pc-mjukvara för inspelning. En mjukvara som är lämplig för detta är Audacity. Innan man går för djupt med pickupinställningar är det bra att veta att stepup/riaa/försteg är felfria. För att kontrollera att ditt riaa/försteg har korrekt frekvensgång och signalbalans, och även för att se förstärkningen så kan du koppla in en cd-spelare, diskspelare eller dac med inspelade syntetiska svep och testtoner. Spela in en 1kHz-ton med Audacity och studera kanalerna i vågformen. Vänd gärna kanalerna genom att skifta kablarna, och se så att resultatet blir detsamma. Här finns testtoner., och såhär ser en 1kHz stereoton 0dBFS ut i Audacity: För att kontrollera frekvensgång kan man spela in ett svep i Audacity. Testfiler finns att ladda ner tex här. Observera att du behöver ett ljudkort av god kvalitet som kan avkoda minst det bitdjup och upplösning som svepet ska redovisa. Om du ska spela in ett 24-bitars svep tex 1-48000Hz så måste ljudkortet klara minst 24/96. Observera också att ovanstående syntetiska svep är linjära, dvs de har samma ljudenergimängd vid alla frekvenser, till skillnad från exponentiella svep som har samma ljudenergimängd per oktav. Såhär ser ett svep ut om man plottar det som ett spektrum i Audacity och därifrån exporterar en textfil; Efter kontroll av riaa/försteg och lite labbande med syntetiska svep så är det lämpligt att börja med test-LP. Ortofons test-LP är graverad med följande spår på båda sidor: Frequency Sweep Left Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) Frequency Sweep Right Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) Frequency Sweep Left Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) Frequency Sweep Right Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Left Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Right Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Left Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Right Tracking ability, lateral 50 μm peak Tracking ability, lateral 60 μm peak Tracking ability, lateral 70 μm peak Tracking ability, lateral 80 μm peak Tracking ability, lateral 90 μm peak Tracking ability, lateral 100 μm peak Square Wave Form 2.7 msec duty cycle 3:7 Jag skulle gärna se att man hade med en 1kHz stereoton med hög hastighet. Det finns ju plats på LPn! Spår 1-4 Frekvensgång Ett svep från 800 Hz till 50000 Hz är graverat först i vänster kanal, sedan i höger, sedan om igen i vänster och sist i höger kanal. Det är mest intressant att se vad som händer högfrekvent och med detta spår kan man se den karakteristiska dubbelpuckeln som normalt finns hos pickuper i regionen 15-25kHz. Det finns en mängd faktorer som kan inverka till avvikelser för detta svep, tex kabelkapacitans, pickupens last, inverkan av sut, nåltryck, sliten pickup etc. Ibland kan en liten kompromiss av pickuplasten ge en bättre övergripande frekvensgång. Om man spelar in detta svep i Audacity, så kan man såklart studera vågformen som ser ut såhär: Svepet är exponentiellt, och vid 0 sek startar en 800Hz-ton som sveper genom registret för att avslutas vid 50kHz vid 28sek. Det kan matematiskt beskrivas som f(t)= = 800 x 1,159t. Det innebär att svepet är vid 24kHz när det har gått 23sek. Det finns en FFT-funktion i Audacity så att man kan plotta spektrat i frekvensdomänen i stället för tidsdomänen. Ett exponentiellt brus som detta innebär att man har graverat med samma mängd energi per oktav. Spektraltätheten måste således öka när frekvensen ökar, och här är frekvensgången justerad med 3dB/oktav ( 10 log (fi/fi-1) ) för att kunna visa detta i frekvensdomänen: Såhär ser svepet ut om man studerar det i oscilloskop: Spår 5 - 8 Höger, vänster och kanalbalans De fyra påföljande spåren är graverade med 5cm/s rms och en 1kHz referenston. Först vänster, därpå höger, vänster och höger kanal. Spela in två av tonerna och studera dem i Audacity. Här kan man titta på periodtid, magnitud och kanalseparation. Spår 9 - 14 Spårningsförmåga Dessa spår är graverade lateralt med en 315Hz-ton där spåren ges successivt högre amplitud. Det börjar med 50µm och ökar med 10µm per spår till 60, 70, 80, 90 och 100µm. Om signalen börjar distordera så kan du kontrollera om det händer före på vänster eller höger kanal, och om så är fallet justera anti-skating. Distorsionen brukar låta som intermittenta, stötvisa transienter. Om båda kanaler distorderar kan du prova öka nåltrycket i små steg. Observera att skatingkraften då också ändras, så du kan på nytt behöva ändra anti-skating. Spår 15 Fyrkantvåg Detta spår är graverat med en 2.7ms fyrkantvåg med pulsbredden 3:7, dvs en serie harmoniska toner som modulerats tillsammans till en extrem vågform. Om du spelar in signalen i Audacity kan du se hur väl din skivspelare klarar att avkoda denna extrema signal. Vår erfarenhet är att en analog fyrkantsvåg brukar se ut i stil med följande: Lyssna om det låter bra när du har harvat igenom dessa mätningar.
 11. Hemma hos Daniel

  Ja och Ja! Instämmer. Nedan är ett exempel på ett avancerat instrument som ju inte är så enkelt att stämma så det låter som tex ett piano. "- Självklart. Det begriper jag väl att man inte kan få en trattfiol att låta som ett piano!". Och det är självklart men det ju är vad det handlar om. Alltså att få ett diskantelement att härma alla tänkbara instrument. Man hjälper ju elementet en bra bit på vägen genom att mata det med en färdig modulering, men det kan inte anta vilka spagatformer som helst utan att blotta sin inbyggda materialklang.
 12. Hemma hos Daniel

  I vissa fall är det bättre att importera utländska begrepp eftersom de mer exakt beskriver vad man menar. Man förstår inte exakt vad någon menar om han kallar en baguette för långfranska. Varken inneboende eller egenljud är exakt vad jag menar. Det är inte en komplimang om man säger till en sopran att man gillar hennes egenljud. Det är alltså inte en artefakt och det är inte något som flyttar in, utan det finns i konstruktionen från början. Materialets byggstenar och hur dessa är formade skapar de klanger som materialet inherent vill låta som, givetvis inkl övertoner och dess nivå i förhållande till varandra.
 13. Hemma hos Daniel

  Ja. Det får ju också en effekt att för modulering av diskantljud som inte är metalliska/keramiska så vill jag mena att "metalliska/keramiska diskanter" är sämre på att modulera dessa ljud. Oj vad svårt det var att förklara men det finns ett engelst uttryck "inherent" som beskriver det bra och det betyder att en katt helst låter som en katt och inte som en hund. Det är svårt att få en plåt att låta som gummi, trä eller skinn.
 14. Märkliga tester i Hifi & Musik

  Ja, man får göra ett gäng till grannarna också. Förvisso har man ju 10 miljoner grannar om ens det räcker Det borde strikt vara CE-märkning som gäller även om det i praktiken bara tillämpas för kommersiella byggen.
 15. Märkliga tester i Hifi & Musik

  ...och så kan man ju sätta sådana på allt utom hifin Btw, är det ok för kreti o pleti (mig inräknat) att bygga så "avancerad" elektronik för 230V?